Kapelania Polska 

w Madrycie

Na dzień dzisiejszy POLSKA KAPELANIA KATOLICKA w Archidiecezji Madryt mieści się przy parafii  Nuestra Señora de la Paz i posiada dwa ośrodki posługi duszpasterskiej, katechetycznej i socjalnej.

Centro Pacífico

Parafia Nuestra Seńora de la Paz (biuro)

c/ Valderibas 37; 28007 Madryt;

Kościół Virgen de Nuria (msze święte)

c/  Juan de Urbieta 5;

METRO Pacifico Linia 1 i 6.

Centro Aluche

Parafia Santo Domingo de Guzmán

c/ Camarena 183;  28047 Madryt; 

METRO Aluche Linia 5. 

N A S Z A  H I S T O R I A

Nasza historia i fundacja w Madrycie

Pierwszym Kapelanem i duchowym opiekunem Polaków w Madrycie (oraz Hiszpanii), był ks. prałat Marian Walorek. Swoją duszpasterską posługę rozpoczął w 1948 roku, przybywając na zaproszenie hrabiego Józefa Potockiego, który stał wówczas na czele polskiej placówki dyplomatycznej w Madrycie. I pełnił tę rolę nieprzerwanie do 1988 roku, kiedy to w wieku 76 lat zmarł.

 

Rosnąca liczba Polaków przybywających do Madrytu na przełomie lat 80 tych XX wieku, skutkuje założeniem pierwszych formalnych struktur duszpasterstwa polonijnego. 26 listopada 1984 roku, ks. abp Angel Suquia Goicoechea – arcybiskup Madrytu – Alcaca, ustanowił Polską Kapelanię Katolicką w Madrycie, wyznaczając na jej miejsce parafię Nuestra Seńora del Perpetuo Socorro, przy ul. Manuel Silvela 14; oraz drugie miejsce do sprawowania liturgii – kościół Sagrado Corazón de las Damas Apostólicas, przy ulicy Nicasio Gallego 24.   Na pierwszego Kapelana został powołany dekretem  arcybiskupa z dnia 29 listopada 1984 roku – ks. prałat Marian Walorek. Jego następcą został w 1989 r.  ks. Stanisław Wójcik CMF. Misjonarze Klaretyni pełnili tę posługę do 1994 r. Od roku 1994, posługę w Kapelanii Polskiej w Madrycie podejmują księża ze Zgromadzenia Słowa Bożego, potocznie znani jako Misjonarze Werbiści. Kapelanem Wspólnoty Polskiej został o. Adam Pirożek SVD, powołany dnia 20.09.1994 r. przez abpa Madrytu ks. kard. Antonio Maria Rouco Varela. Następnie posługę Kapelana pełnili ojcowie: Andrzej Pietrzak SVD, Eugeniusz Jaworowski SVD, Marian Sulik SVD, Krzysztof Mazurek SVD. Pomagali im gościnnie ojcowie: Krzysztof Domański SVD, Hubert Hajdasz SVD, Józef Gwóźdź SVD. W 2013 roku o. Krzysztof Mazurek wrócił do Polski, a do pracy w Kapelanii Polskiej w Madrycie został skierowany o. Mirosław Baran SVD.