K A T E C H E Z A

Bierzmowanie

Katecheza Bierzmowanie

  • Katecheza jest organizowana na Aluche, co dwa lata; w dwuletnim cyklu formacyjnym, każdorazowo rozpoczyna się po uprzednim ogłoszeniu. 
  • Kandydat musi mieć ukończony 14 rok życia, znać język polski (mówić, czytać i pisać).
  • Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia wmszy św. niedzielnej o godz. 10.00 i  katechezie  o godzinie 10.45; oraz w rekolekcjach, skupieniach i spotkaniach formacyjno- integracyjnych.
  • Bierzmowania udziela biskup bądź wikariusz biskupi.
  • Świadkiem bierzmowania może być tylko osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania, jest osobą wierzącą i praktykującą, nie zaciąga żadnych kar kościelnych.

Wszelkie informacje ZAWSZE należy sprawdzić w bieżących OGŁOSZENIACH.