K A T E C H E Z A

Bierzmowanie

Katecheza Bierzmowanie

  • Katecheza jest organizowana na Aluche, co dwa lata; w dwuletnim cyklu formacyjnym, każdorazowo rozpoczyna się w pierwszą niedzielę października.
  • Kandydat musi mieć ukończony 14 rok życia, znać język polski (mówić, czytać i pisać).
  • Kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia w katechezie niedzielnej o godzinie 10.00 oraz mszy św. o godzinie 10.45,  w rekolekcjach, skupieniach i spotkaniach formacyjno- integracyjnych.
  • Bierzmowania udziela biskup bądź wikariusz biskupi.
  • Świadkiem bierzmowania może być tylko ta osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania, jest osobą wierzącą i praktykującą, nie zaciąga żadnych kar kościelnych.

Wszelkie informacje ZAWSZE należy sprawdzić w bieżących OGŁOSZENIACH.