Bierzmowanie

Łacińskie słowo Confirmatio (= Bierzmowanie) oznacza umocnienie. W Starożytności namaszczenia olejem św. udzielano zaraz po Chrzcie – i taki zwyczaj utrwalił się w Kościołach wschodnich. W Kościele rzymskokatolickim od V wieku oddzielono Chrzest – udzielany niemowlętom – od Bierzmowania, które przyjmują młodzi ludzie zwykle w wieku 15-17 lat. Dlatego w pewnym sensie Bierzmowanie jest odpowiednikiem Chrztu dorosłych. Chodzi o to, żeby młody człowiek na progu dorosłości odnowił osobiste przeżycie wiary w Chrystusa i został umocniony przez Ducha św., aby być świadkiem Ewangelii.

Ponieważ Bierzmowanie jest Sakramentem Inicjacji Chrześcijańskiej, nie stanowi ono uwieńczenia życia duchowego młodego człowieka, ale przeciwnie, jest ważnym etapem motywującym do dalszego rozwoju życia wiary. Jest sakramentem, w którym otrzymujemy w szczególny sposób Ducha Świętego z Jego darami. Daje On moc i siłę do życia zgodnie z wiarą oraz do jej wyznawania i bronienia się przed atakami zła. Bierzmowanie, podobnie jak Chrzest, czy Kapłaństwo jest sakramentem, który można przyjąć tylko raz w życiu.

Sakrament bierzmowania wymagany jest do ślubu oraz to bycia rodzicem chrzestnym.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Katecheza –  przygotowanie 

– Katecheza jest organizowana na Aluche, co dwa lata; w dwuletnim cyklu formacyjnym, każdorazowo rozpoczyna się po ogłoszeniu, zazwyczaj w pierwszą niedzielę października.

– Kandydat musi mieć ukończony 14 rok życia, znać język polski (mówić, czytać i pisać).

– Katechezy są w każdą niedzielę, kandydat jest zobowiązany do uczestniczenia we mszy św. niedzielnej oraz katechezie (odbywa się po mszy św.), w rekolekcjach, skupieniach i spotkaniach formacyjno- integracyjnych.

– Bierzmowania udziela biskup bądź wikariusz biskupi.

– Świadkiem bierzmowania może być osoba, która już przyjęła sakrament bierzmowania, jest osobą wierzącą i praktykującą, nie zaciąga żadnych kar kościelnych.

– Osoby dorosłe mają możliwość przygotowania się do sakramentu bierzmowania. Spotkania katechetyczno-formacyjne są organizowane w Wikariatach terytorialnych  bądź parafiach.