Eucharystia

Greckie słowo ευχαριστία oznacza dziękczynienie. Od początku głoszenia Ewangelii tym słowem określa się najważniejszy i najświętszy znak sakramentalny chrześcijaństwa. Wierzymy, że podczas Eucharystii (czyli Mszy św.) pod zasłoną znaków chleba i wina – tu i teraz – staje się obecny Jezus Chrystus, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał, aby nam udzielić swojego życia. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).

Udział w Eucharystii to prosty i zarazem uroczysty sposób spotkania z Jezusem: przez słuchanie Jego słowa (liturgia Słowa) i przyjęcie Jego Ciała i Krwi (liturgia eucharystyczna).
Do Komunii św. można przystępować od momentu przyjęcia I Komunii św. aż do ostatnich chwil życia (Wiatyk). Warunkiem jest stan łaski uświęcającej, czyli wolność od grzechu ciężkiego. Do Komunii św. można przystąpić drugi raz tego samego dnia, jeżeli uczestniczy się  we Mszy św. Przyjęcie Komunii św. powinno być poprzedzone godzinnym postem eucharystycznym, który nie obowiązuje osób chorych. Post eucharystyczny nie dotyczy wody.

W naszej parafii

Msze święte w NIEDZIELE

(sprawdzić w OGŁOSZENIACH)

– Pacifico/Virgen de Nuria: 13.00; nabożeństwo eucharystyczne 12.30

– Aluche: 10.00 i 10.45

 

Pierwszy Piątek Miesiąca 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

– Aluche: 20.30 (od października do lipca)