Pogrzeb katolicki

Chrzest (po gr. i łac. Baptisma czyli zanurzenie) jest pierwszym z sakramentów. „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Jeżeli przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.” (Rz 6, 3. 5) Chrzest zanurza nas w Chrystusa: łączy nas z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, czyni nas dziećmi Boga Ojca i otwiera na działanie Ducha św. Chrzest obmywa nas z grzechów i włącza w życie mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Chrzest nadaje nowy sens ludzkiemu istnieniu. Nasze życie i nasza śmierć będą odtąd zanurzone w Bogu, który otworzy nam drogę do życia wiecznego.

O Sakrament CHRZTU ŚW. DLA DZIECKA PROSZĄ zawsze RODZICE! Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele. Rodzice prosząc o chrzest dziecka, biorą na siebie odpowiedzialność za takie jego wychowanie, które w miarę dojrzewania dziecka pomoże mu w osobistym przyjęciu i wyznaniu wiary w Chrystusa. Dlatego powinni prowadzić życie zgodne z wiarą i tworzyć katolicką rodzinę. Powinni także sami pogłębiać swoją wiarę, by być oparciem dla dziecka. Dlatego oczekujemy, że będą związani sakramentem małżeństwa. Jeśli nie żyją w związku sakramentalnym, ich sytuację trzeba jasno i szczerze omówić z duszpasterzem. Jeśli rodzice nie są praktykujący, a proszą o chrzest dziecka, to rola rodziców chrzestnych staje się kluczowa. Biorą oni na siebie tym większą odpowiedzialność za dorastanie dziecka do osobistego wyznania wiary.

Do kancelarii zgłaszają się zawsze rodzice

Rodzice Dziecka

– Co najmniej na miesiąc wcześniej przed datą planowanego chrztu, celem spisania deklaracji chrzcielnej.

– Z aktem urodzenia, (kopia aktu urodzenia hiszpańska o ile osoba jest urodzona w Hiszpanii lub polska gdy dziecko urodziło się w Polsce). NIE jest konieczne tłumaczenie dokumentów.

– Przedstawić w kancelarii dane osobowe swoje, rodziców chrzestnych, oraz dziadków z obu stron; a więc: imiona, nazwiska, miejsca urodzenia oraz adres zamieszkania.

Warunki do spełnienia aby można być Rodzicem Chrzestnym

Rodzice Chrzestni

Kanon 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich prawnie zastępuje;

-ukończył 16 lat;

-jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

-jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; nie żyje w związku niesakramentalnym, (pareja de hecho) czy też cywilnym;

-nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

KONIECZNIE należy dostarczyć od proboszcza miejsca zamieszkania(parafii w której uczestniczę w życiu Kościoła – ZAŚWIADCZENIE MORALNOŚCI O MOŻLIWOŚCI PEŁNIENIA ROLI OJCA/MATKI CHRZESTNEGO/EJ).