Spowiedź

Nasze życie naznaczone jest walką między dobrem a złem, którą prostymi słowami opisał św. Paweł: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę” (Rz 7, 19). Jednym ze skutecznych sposobów, by nie poddawać się sile zła, jest ustawiczne zwracanie się do Bożego Miłosierdzia. W Ewangelii wg św. Jana czytamy:  „Nikt cię nie potępił niewiasto? — spytał Jezus, podnosząc się. Nikt, Panie —odrzekła. Ja też cię nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz” (J 8,10-11).

Człowiek aby pojednać się z Bogiem oraz sobą i blixnimi, może skorzystać z sakramentu spowiedzi.  Powinna być ona sczera, poprzedzona rachunkiem sumienia, zawierać serdeczny żal za grzechy i postanowienie poprawy oraz gotowość do naprawienia szkód wywołanych grzechami, czyli do zadośćuczynienia. Wspólnota Kościoła zachęca nas do korzystania z sakramentu  spowiedzi, zwłaszcza w okresie wielkanocnym.

Sakrament Pokuty i Pojednania  czyli 

Spowiedź Święta

 – Zawsze pół godziny przed niedzielną mszą świętą – Aluche: godz. 9.00 – 9.30

– Pacifico/Virgen de Nuria: godz. 12.30-13.00.

– W Pierwszy Piątek miesiąca (od października do lipca) – na Aluche Adoracja Eucharystyczna i okazja do spowiedzi godzina 20.30.

– Podczas adwentowych i wielkopostnych rekolekcji (według grafików rekolekcyjnych).

–  Zawszemożna umówić się z kapłanem indywidualnie.